Profesjonalne i certyfikowane niszczenie nośników danych, w tym dysków twardych HDD, zawierających informacje:

 • osobowe
 • finansowe
 • niejawne
 • państwowe
 • biznesowe
 • autorskie np. materiały video, nagrania, publikacje, fotografie

stanowiące tajemnicę

 • banków
 • korporacji
 • instytucji państwowych
 • kancelarii notarialnych, prawnych
 • osób prywatnych, twórców,
 • a także zawierające informacje tajne (w rozumieniu Ustawyo ochrnie informacji niejawnych).

Wiele organizacji likwidując niepotrzebne komputery oddaje je do firm utylizacyjnych wraz z dyskami twardymi HDD nie mając żadnej gwarancji, że stosowane sposoby utylizacji zapewnią rzeczywiste zniszczenie danych w sposób uniemożliwi jacy ich odczytanie. Nawet zgniecione, połamane, czy przewiercone nośniki, mogą ciągle zawierać możliwe do odczytania informacje.

Data Domain zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności. Daje rónież gwarancję, że dane z bezużytecznych, utylizowanych nośników i HDD nie trafią w niepowołane ręce i nie staną się podstawą do roszczeń, odszkodowań, kar i utraconej wiedzy.

 

Data Domain posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia do klauzuli Tajne, a także NATO SECRET i EU SECRET. Procedura niszczenia dysków została, jako pierwsza w Polsce, zaakceptowana przez
        Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW

Utylizacja fizyczna danych!


Uwaga: zniszczymy jeden dysk gratis w celu prezentacji oferty.

Wystarczy złożyć zapytanie

lub

skontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 022 84-82-546