Nasze produkty

Tworzymy oprogramowanie głównie dla instytucji finansowych. Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji bazodanowych, w tym hurtownie i repozytoria danych. Hurtownie danych wykonujemy od projektu struktury danych, poprzez ETL, zasilenia aż po raporty dla użytkowników. Naszym celem jest eliminacja różnych wersji prawdy i doprowadzenie do spójnego raportowania obejmującego całą organizację.

Bazując na danych dostarczonych z systemów źródłowych, repozytoriów lub hurtowni proponujemy elastyczny moduł do wyliczania wyceny należności i zobowiązań liczonej w oparciu o efektywną stopę procentową (Efective Interest Rate). Efektem naszych wyliczeń jest zestaw księgowań do korekty ESP oraz zestawienie nierozliczonej kwoty korekty do raportowania. Wycenę opartą o efektywną stopę procentową zobowiązane są stosować zarówno podmioty, które stosują się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jak i Polskich Zasad Rachunkowości.

Tworzymy oprogramowanie, które nie tylko bazuje na systemach źródłowych przetwarzając dane dostarczone przez te systemy, ale też tworzymy nasze własne źródła danych, takie jak XARES – system do zarządzania pasywami. System Xares obsługue Front-Office oraz MId-Office w zakresie zarzadzania takimi produktami jak pożyczki, linie, depozyty (kaucje) oraz instrumenty pochodne FX Swap / Forward, IRS, a także obligacje (emisje i zakup na wtórnym rynku), gwarancje, papiery wartościowe. Xares wspiera też Back Office wyliczając miary płynności, nadzorując rezerwy, umożliwiając wprowadzanie i monitoring prognoz środków stabilnych. Xares posiada interface do serwisów oferujących bieżące kursy i stopy procentowe. Innym naszym systemem operacyjnym jest ANDVARI - system do zarządzania prowizjami sprzedawców oraz ich wypłat.

Tajemniczy Black Box – system do forecastowania budżetu, umożliwia analizę bieżącej produkcji i jej wpływ na przyszłe przepływy, a także, na podstawie danych historycznych i zadanych parametrów prognozuje przyszłe przepływy uwzględniając różne czynniki zewnętrzne (np. koszty finansowania). Pierwsze przeliczenia wskazują na ponad 95% trafność prognoz. Black Box jest w tej chwili cały czas rozwijany, dostosowywany i optymalizowany.

Na podstawie repozytoriów danych, hurtowni danych czy innych baz tworzymy przekrojowe raporty dopasowane do indywidualnych wymagań organizacji. Aby stworzyć dobry raport, w tym takie raporty jak np. luka płynności, LCR, NFSR nie jest konieczna, aczkolwiek bardzo pomocna, duża hurtownia danych. Niezbędne informacje można wydobyć z dostępnych systemów źródłowych, odpowiednio przetworzyć i zaprezentować. Przykładem takiego narzędzia jest Xares Tools.

Naszym konikiem stają się aplikacje mobilne i ich wykorzystanie jako narzędzia do wspierania zarządzania firmami. Naszym zdaniem połączenie wiedzy danej organizacji, np. w postaci zagregowanych informacji o sprzedaży, oraz mobilnej infrastruktury pozwala na błyskawiczną wymianę informacji i elastyczne reagowanie na wydarzenia. W chwili obecnej pracujemy nad koncepcją aplikacji wnoszącą wartość dodaną do zarzadzania organizacją.

Adres


Data Domain
Wierzcholski & Kulpiński Sp. J.

ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa

office@datadomain.pl
tel. 022 84-82-546